Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Som Farout Yachting & Sailnstay Travel Ltd, (Turkish Travel Agencies Association-lisensnr.: 8812) (heretter kun referert til som Farout eller oss), er vi forpliktet til å informere deg, dine kunder, arvinger, foresatte og medlemmer av gruppen din, deres foresatte og arvinger, detaljene i kontrakten mellom oss. Derfor bør du lese og forstå det som står skrevet heretter.


Alle reiser på Farouts nettsteder, brosjyrer og kontorer er levert av Farout - Sailnstay Travel Ltd. administreres av våre egne turer og operatørene vi er byrå. Kontrakten din vil være for turoperatører som vi agenturer for av Farout. SAILNSTAY er medlem av TÜRSAB, så kontrakten din vil være beskyttet i henhold til TÜRSABs vedtekter. Mange av reisekontraktene vi selger er forsikret i tilfelle operatøren går konkurs. Ta kontakt med oss for informasjon om din avtalespesifikke forsikring.Farout godtar bestillinger under de følgene bestillingsbetingelsene.

En 'Klient' er alle personer navngitt på bestillingsskjemaet og akter å reise med Farout.Et 'Produkt' er aller tjenester solgt av Farout Travel.Alle Klienter regnes å ha lest, forstått og akseptert alle Bestillingsbetingelser.For å bekrefte en bestilling trenger Farout at agenten har tatt i mot muntlig eller skriftlig samtykke fra klienten. Som regel vil et depositum trenges for å bekrefte en bestilling. En kontrakt mellom Klienten og Farout kommer til når Farout har bekreftet bestillingen skriftlig eller muntlig og sendt en Bekreftelse. Personen som samtykker til bestillingen (som inkorporerer disse vilkårene og betingelsene garanterer at han/hun har full autoritet til å gjøre det på vegne av alle personene som navngis, og bekrefter at alle disse personene er klar over og forstår disse vilkårene og betingelsene. Denne kontrakten, og alle anliggende som kommer fra den, er under tyrkisk lov og den eksklusive jurisdiksjonen til Tyrkisk Rett. Ingen ansatte eller representanter fra Farout har rett til å endre, variere eller gi opp disse vilkårene og betingelsene, eller å påta seg erstatningsansvar på vegne av Farout, med mindre det skjer skriftlig og er signert av en Direktør fra Farout. Farout reserverer seg retten til å avslå enhver bestilling ved deres skjønn uten videre forklaring.

Tillegg og Avbestilinger fra Klienter
Klienter ka avbestille når som helst. Avbestillingen er gjort når Farout mottar en skriftlig forespørsel fra Agenten eller for direkte bestillinger fra Klienten, og de følgende avbestillingsgebyrene gjelder.


PRIVATE CHARTERE

61+ dager før avgang - 30% av produktet.

46-60 dager før avgang - 40 % av produktet.

0-45 dager før avgang - ingen tilbakebetaling gis.Ingen tilbakebetaling gis for delvis brukte produkter.


KABIN CRUISE OG CHARTERE

30+ dager før avgang - 50% av depositum.

15-29 dager før avgang - 75% av depositum

0-14 dager før avgang - ingen tilbakebetaling gis. Ingen tilbakebetaling gis for delvis brukte produkter.


TYRKIATURER OG PAKKER

30+ dager før avgang - 50% av depositum.

15-29 dager før avgang - 75% av depositum

0-14 dager før avgang - ingen tilbakebetaling gis.

Ingen tilbakebetaling gis for delvis brukte produkter.

FULLT BETALTE SKREDDERSYDDE REISEPLANER I TYRKIA

30+ dager før avgang - 20% av produktet.

15-29 dager før avgang - 30% av produktet.

0-14 dager før avgang - 75% av produktetIngen tilbakebetaling gis for delvis brukte produkter.


FERGER

30+ dager før avgang - 15% av produktet.

15-29 dager før avgang - 20% av produktet.

0-14 dager før avgang - ingen tilbakebetaling gis. Ingen tilbakebetaling gis for delvis brukte produkter. Etter bestillingen har blitt bekreftet må foreslåtte tillegg bli skrevet av 'Hovedklienten' og ingen gebyr blir gitt for endringer. Alle forespørsler om endringer kan ikke garanteres og er gjenstand for tilgjengelighet. Hvis noen i reisegruppen ikke kan reise grunnet dødsfall, skade eller alvorlig sykdom hos den reisende, nær familie eller venn, redundans eller juryplikt, kan det være mulig å overføre bestillingen til en annen passende person eller en avgangsdato eller tur av samme standard og kostnad gitt at skriftlig beskjed har blitt bekreftet av Farout. Hvis tilbakebetaling skjer fra Farout til Klienten vil beløpet regnes i forhold til betingelsene i Klausul 3.1. og med hensyn til bevis for eksepsjonelle omstendigheter. Alle bankgebyr som skjer ved behandling/overføring av beløpet til klienten vil være klientens ansvar.

Informasjon og Pris Policy
Før en bestilling er bekreftet reserverer Farout seg rettigheten til å gjøre prisendringer i brosjyren, nettsiden og butikken uansett omstendigheter utenfor Farouts kontroll, som for eksempel med ikke begrenset til endringer grunnet myndighetene, økning i transposrtkostnader (inkludert fly- og drivstoffavgifter), endringer i avgifter, skatter eller gebyrer for tjenester (inkludert landingsskatter eller innskipning/ilandstigningsavgifter på flyplasser) økning i inngangsgebyr og valutakurs.Bankøverføringer er godtatt for fullt beløp som publisert. Farout godtar også betaling via PayPal. Farout godtar kun kredittkortbetaling i tyrkisk lire (TL). Det fulle beløpet betalt i tyrkisk lire er kalkulert ved å ta den daglige kjøpskursen på salgsdatoen multiplisert med det fulle beløpet publisert. Valutakursene kan bli funnet på www.xe.com. Banken din bruker deres valutakurs når de belaster kredittkortet ditt for beløpet tyrkiske lire som ble reservert av Farout. Farout godtar ikke ansvar for variasjoner i den endelige transaksjonen grunnet gebyrer og valutakurser brukt av banken din.Betaling av saldo for Farout Kabin Charter blir betalt ved ankomst i avgangshavna. Betaling av saldo skjer i kontanter. Alle betalinger og penger skyldt til Farout for Tyrkia tour, pakker, ferger og private chartere må bli betalt senest 15 dager før avgang. Produktinformasjon blir publisert av Farout i god tro og Farout bruker bestreber å betjene alle produkter som reklamert. Farout reserverer seg retten til å forandre fasilitetene og tjenestene beskrevet i publikasjonene og å erstatte alternative ordninger av samme verdi uten kompensasjon og godtar ikke erstatningsansvar for tap av glede grunnet endringene.


Avbestilling fra Farout

Farout reserverer seg retten til å avbestille enhver bekreftet bestilling under enhver omstendighet, men Farout vil ikke avbestille et Garantert Avgang Produkt, inkludert Tyrkia tour bortsett fra under uvanlige omstendigheter av force mejeure, her definert som krig, krigstrussel, opprør, sivil strid, industriell tvist, terroristaktivitet, naturlige eller atomkatastrofe, brann, fiendtlig vær, flykansellasjoner eller andre eksterne omstendigheter utenfor Farouts kontroll. Kompensasjon er ikke tilgjengelig hvis Farout er tvunget til å avbestille eller på en annen måte endre en tur grunnet force majeure, men der Farout ikke har mulighet til å forsyne turen vil Farout returnere til Klienten alle penger betalt til Farout (minus forsikringspremie betalt) eller tilby en alternativ dato eller ferie av samme standard. Farout reserverer seg retten til når som helst endre reiseplanen eller operatør/transport og losji brukt under alle omstendigheter. Farout vil ikke forandre private charter yachter bortsett fra under de uvanlige omstendighetene av force majeure. I tilfelle et sammenbrudd av yachten, har Farout og/eller dens agenter 24 timer på å reparere eller erstatte guleten før kompensasjon blir tilbudt. Hvis problemet er innen tidsfristen vil ingen tilbakebetaling gis.Farout er en mellommann mellom klienten og fergeselskapet og alle endringer gjort av fergeselskapet inkludert forsinkelser, har ikke Farout erstatningsansvar for. Hvis fergeselskapet utsteder endringer, garanterer Farout kontakt med sine klienter for å informere om endringer, forsinkelser og/eller avbestillinger. I tilfelle forsinkelser og fergeendringer vil ikke Farout gi tilbakebetaling, men i tilfelle avbestilling av fergeselskapet vil tilbakebetaling gis. I tilfelle en kunde har gitt Farout feil informasjon angående losji, hente- og leveringssted vil ikke Farout gi tilbakebetaling.


Reiseforsikring
Tilstrekkelig forsikring er høyt anbefalt for alle Klienter å ha ihvertfall men ikke begrenset til medisinsk og repatrieringskostnader, tap av bagasje og avbestilling eller beskjæring av et Produkt og bør ikke ekskludere noen planlagte eventyraktiviteter fra tiden bestillingen er gjort og minimum gjennom hele varigheten av Produktet. En Klient og deres personlige eiendeler er eneansvar til Klienten. Farout vil ikke godta erstatningsansvar på Klientens vegne der Farout har gitt et Produkt av rimelig standard. Farout inkluderer ikke forsikring med mindre det er erklært  spesifikt. Klienter er fullstendig ansvarlig for å skaffe egen forsikring.


Farouts Erstatningsansvar
Farout Produkter og spesielt eventyraktiviteter, inneholder  risiko til den personlige sikkerheten til Klienten som andre pakkeferier ikke nødvendigvis inneholder. Ved å akseptere disse Bestillingsbetingelsene er Klienten klar over risikoen i deres valgte reise og Klienten påtar seg ansvar for denne risikoen. Farout godtar ikke erstatningsansvar av Klientens skader der Farout har innfridd sin Pleieplikt ovenfor Kliener ved å gi Produkter av rimelig standard. Farout godtar ikke erstatningsansvar der det ikke har vært gjort noen feil av Farout eller dens leverandører, og grunnen til de påståtte skadene var enten Klientens feil eller et resultat av uvanlige omstendigheter utenfor Farouts kontroll ved force majeure eller lignende og konsekvensen ikke kunne ha blitt unngått selv med all omhu. Når det gjelder transport i luft, på hav eller skinner og bestemmelse av losji blir Farouts erstatningsansvar i disse sakene begrenset på måten gitt av de relevante internasjonale konvensjoner. Farout godtar ikke erstatningsansvar hvis ekstrakostnader påløper grunnet forsinkelse, uhell eller forstyrrelse av Produkt(ene) utenfor Farouts kontroll ved force majeure eller lignende. 


Reisedokumentasjon

Det er ansvaret til Klienten å ha et gyldig pass, visum, vaksinasjoner, preventive medisiner og andre helseattester og alle nødvendige reisedokumenter. Farout er ikke ansvarlig for skader grunnet endringer i regulering eller lov for de nødvendige reisedokumentasjonbehovene. Informasjon om disse anliggende er gitt i god tro av Farout men uten erstatningsansvar. I tilfelle mistede eller stjålne dokumenter, er Farout glade for å kunne gi all mulig hjelp, men vi kan ikke bli holdt ansvarlig for ekstrakostnader og Klienten har ikke krav på tilbakebetaling eller kompensasjon for betalte reiseutgifter. 


Helse og Atferd
Før bestilling er alle Klienter forventet å tilfredsstille seg om at de er i form og habil til å gjennomføre reiseplanen de har valgt som beskrevet i brosjyren. Alle Klienter med allerede eksisterende medisinske tilstander eller sykdommer må erklære den sanne naturen av disse tilstandene når de bestiller, og klargjøre ordninger for tilgang til medisin eller annen behandling som kan være nødvendig under reisen.

Slike Klienter må gi legeerklæring som erklærer at de er i form til å reise. Dersom Klienten ikke avslører slike tilstander vil Klienten bli ansett som å ha brutt disse bestillingsbetingelsene og fritar Farout fra alle forpliktelser og erstatningsansvar.


Vaksinasjon og Allergier

Det er Klientens ansvar å ha alle vaksinasjoner som er påkrevd for dine planlagte destinasjoner. Det er krevd at Klienten forteller Farout om alle allergier eller andre fysiske tilstander som kan påvirke deg under reisen. Vi reserverer oss rettigheten til å avslå eller akseptere hvem som helst som et medlem av reisen eller å avslå eller beholde hvem som helst dersom en persons fysiske tilstand, mentale helse eller oppførsel forstyrrer reisen. Det blir ingen tilbakebetaling i slike situasjoner.

Klient Eksklusjon og Lokal Lov

Klientene godtar autoriteten og bestemmelsene til Farouts ansatte og dens leverandørers ansatte og representative mens turen pågår. Hvis i følge en slik persons skjønn meningene, helsen eller oppførselen til en Klient før eller etter avgang virker sannsynlig å true sikkerheten, komforten eller turens framgang, kan Klienten bli ekskludert fra hele eller deler av turen uten varsel eller erstatningsansvar fra Farout. I tilfelle en Klients dårlige helse kan Farout klargjøre slike ordninger som de ser som nødvendig og bli godtgjort av Klienten. Passasjerer godtar å samtykke med lovene og regulasjonene i Tyrkia. Farout er ikke ansvarlig ovenfor Klienter som begår ulovlige gjerninger under reisen.


Fotografering

Våre autoriserte representanter kan ta bilder og filme våre Klienter mens de bruker et Farout Produkt. Farout reserverer seg retten til å bruke et slikt materiale for å reklamere eller promotere uten å skaffe seg samtykke. Farout reserverer seg også retten til å bruke alle kommentarer Klienter har, spørreundersøkelser eller gratis brev angående Farout eller dens Produkter i salgsfremmende litteratur uten videre samtykke.

Klager

Dersom Klienten har en klage angående et Produkt må Klienten levere klagen umiddelbart til en av Farouts ansatte slike at Farout kan gjøre sitt beste for å rette opp problemet. Farout kan ikke rette opp noe de ikke er klar over. Dersom klagen ikke blir levert umiddelbart vil det fjerne eller redusere Farouts erstatningsansvar for tilbakebetaling. Skulle Farout ikke ha mulighet til å rette opp problemet umiddelbart må en skriftlig klage leveres innen 30 dager etter avsluttet Produkt.


Personlige opplysninger

Alle Klientopplysninger er beskyttet i samsvar med loven om "Beskyttelse av personlige opplysninger". Det er antatt at kontrakten er signert og Klienten samtykker til bruken av slik informasjon for å møte kontraktforpliktelser.


Farout reserverer seg retten til å bruke slik informasjon for markedsformål, markedsforskning, kundedemografi, statistikk og informasjon for Farout og dens bedriftspartnere. Dersom Klienten ikke ønsker at slik informasjon blir brukt av Farout må de meddele dette til Farout gjennom e-post, og slik informasjon blir slettet.


Losji

Organisert reiselosji er basert på køye/dobbel/trippel dele/singel og sovesal losji avhengig av turen du har bestilt. Single reisende er ikke påkrevd å betale singel bilagsgebyr med mindre det blir sagt, men single reisende som ikke ber om et enkeltrom og ikke betaler det reklamerte bilaget vil bli plassert i rom med andre reisende under Farouts skjønn. Spesielle forespørsler som sengetype, røykepreferanse og naborom er avhengig av tilgjengelighet. Farout vil gjøre det de kan for å imøtekomme personer som reiser sammen i deres forespurte romtype, men dette kan ikke garanteres. Forespurte romtyper på kabin charter er aldri garantert.

Barneavslag

Hvert barn som reiser med minimum en voksen vil få avslag på noen Tyrkia Tour produkter og de følgene prisene gjelder: 0-5 år: gratis6-12 år: full prisBarn får avslag på Kabin Charter Cruise der det er spesifisert på reiseplanen. Vennligst ta kontakt med Farout når du bestiller for relevante avslag.Brukbare avslag på turprodukter vil kun bruker ved bestillingsbekreftelse fra Farout.


Tur Inklusjoner og Eksklusjoner

Alle flyreiser med mindre nevnt i inklusjonene på turen. Flyplass ankomst/avgang skatter, visum, personlig forsikring, personlige artikler slik som men ikke begrenset til ekstra drikke ved måltider, mat eller snacks på andre tidspunkt enn måltidene på reiseplanen, klesvask, telefon, fax eller internett/e-post tilgangsgebyr, film, bilde- eller videogebyrer ved visse severdigheter, vekslingsgebyr, medisinske utgifter, tilleggsbagasjegebyr, tollkostnader, shopping og tips. Kort fortalt, dersom det ikke er nevnt i inklusjonsseksjonen på reiseplanen er det ikke inkludert på turen.


Flyplass transfer
Flyplass transfer der det er inkludert på turen, er tilgjengelig ved begynnelsen av tjenester, for innenlands transfer og den siste dagen av turen for utenlands transfer i følge reiseplanen. Flyplass transfer, der ikke inkludert, kan bli inkludert mot ekstra avgift.Flyplass transfer der inkludert eller lagt til turen er tilgjengelig for alle fly fra alle flyplasser i Tyrkia. Fullstendige flydetaljer inkludert ankomsttid og flynummer må bli gitt minimum 48 timer før ankomst. Dersom fullstendige og riktige detaljer ikke blir gitt kan tilbakebetaling for transfer bli annullert.


Fritid
Noen tidspunkt under reisen kan bli betegnet som "fritid". Disse periodene er gitt hovedsakelig for å gi Klienten mulighet til å slappe av og/eller utforske. Klienten har mulighet til å bruke denne tiden som de selv ønsker. Vi tar ikke ansvar for noe tap, uhell eller skade som skjer under slik "fritid".


Garantert Avgang Produkter
Garantert Avgang Produkter er garantert avgang på datoene som er reklamert i brosjyren bortsett fra omstendigheter utenfor Farouts kontroll ved Force Majeure og inkluderer alle turene i brosjyren.


Minimum Nummer Produkter
Minimum Nummer Produkter er alle Produkter som ikke er nevnt som Garantert Avgang Produkter på Farouts nettside.I tilfelle der et minimum nummer produkt ikke får nok bestillinger på enhver avgangsdato, vil Farout informere Klienten eller Klientens Agent.  I et slikt tilfelle vil Klienten bli gitt valget mellom å endre avgangsdato, bruke lokal transport eller et Produkt av samme verdi eller oppgradering til en annen tur eller tilbakebetaling av alle penger som er betalt. Isåfall vil Farout gjøre sitt beste for å finne et passende alternativ.


Maksimum Gruppestørrelse Produkter:

Maksimum Gruppestørrelse Produkter inkluderer alle turen med et Farout Buss komponent og gulet cruise. En maksimal grense for passasjerer er gitt for disse turene og maksimale gulet nummer varierer ifølge de tilgjengelige kabinstørrelsene. Denne grensen kan forandres ved Farouts skjønn og uten varsel. Bestillinger blir stengt og ikke godkjente etter at denne grensen er nådd.


Gulet/kabin charter:
Tilgjengelighet må bekreftes skriftlig med Farout før samtykke til enhver bestilling.Avgangsdatoen for et kabin charter cruis kan ikke endres av klienten de siste 2 dagene før avgang. For endringer utenfor denne tidsrammen vil Farout endre klientens avgangsdato uten ekstra kostnader, gitt at de nye datoene er tilgjengelige.På visse reiseplaner må single reisende betale et tilleggsgebyr. Delt køyeseng er ikke tilgjengelig.Single reisende må betale tilleggsbegyret dersom de ønsker en kabin alene. Ellers er delt køyeseng tilgjengelig med andre single reisende på visse cruise.


Samtykke av vilkår:

Mottagelse av depositum eller endelig betaling indikerer at turdeltakerene har lest og godtatt alle vilkår og betingelser over og på alle tilsluttede nettsider og samtykker til å følge dem.